Behandelplan

Orthodontie is het tandheelkundig specialisme dat zich bezighoudt met de studie, begeleiding en behandeling van de groei van de kaken en de ontwikkeling van het gebit. Het doel van orthodontie (gebitsregulatie) is het verkrijgen van een goed functionerend en regelmatig gebit, dat goed is schoon te houden, er mooi en regelmatig uitziet én mooi passend is in het gezicht.

Hieronder staan de verschillende stappen binnen het behandelplan:

Eerste consult

Bij het eerste consult kijken we naar het gebit, de kaken en het gezicht. We vragen je naar jouw verwachtingen en je medische geschiedenis. Vervolgens zullen we in grote lijnen de mogelijkheden van orthodontische behandeling met je bespreken.
De conclusie van het eerste consult kan zijn dat behandelen (nog) geen zin heeft. Wanneer een behandeling wel zinvol is, volgt een uitgebreid onderzoek voordat we een beugel gaan plaatsen.

Uitgebreid onderzoek

Tijdens het eerste consult hebben we al een indruk gekregen van de staat van het gebit. Maar om precies te weten wat de mogelijkheden zijn, is uitgebreid onderzoek nodig. We nemen verschillende foto’s, waaronder röntgenfoto’s en maken een afdruk van het gebit. Tegenwoordig hoef je niet meer te “happen” maar hebben wij de mogelijkheid om je gebit te scannen.
Vervolgens stellen we een persoonlijk behandelplan op. Hierin beschrijven we welke stappen nodig zijn om het gebit te reguleren, om het ‘in vorm’ te krijgen.

Bespreken behandelplan

Als het behandelplan gemaakt is, nodigen we je uit om het met ons te komen bespreken. We bespreken de voor- en nadelen van de behandeling en eventuele alternatieven. We lichten je dan ook voor over de kosten die aan de behandeling verbonden zijn. Er is alle tijd om vragen te stellen. Vervolgens informeren we jouw eigen tandarts over de stappen die genomen gaan worden.

Behandeling scheve tanden
Bij kinderen bestaat de eerste fase vaak uit het in de juiste positie brengen van de boven- en onderkaak. Dit doen we bijvoorbeeld door een losse, uitneembare beugel te plaatsen of een buitenbeugel of andere apparatuur. Daarna moeten de scheve tanden en kiezen zelf in het gelid gebracht worden. Dit rechtzetten van de tanden en kiezen gebeurt meestal met een vaste beugel.
Zo’n vaste beugel duwt of trekt de tanden en kiezen in de loop van een jaar of twee naar de juiste positie. Daarom moet de orthodontist de beugel geregeld aanpassen.

Nazorg: beugel verwijderen en retentie
Als we de beugel verwijderen en de tanden en kiezen in de juiste stand en op de goede plek staan moeten ze daar ook blijven. Na de orthodontische behandeling is het daarom vaak nodig om het gebit de eerste tijd te ondersteunen. Dit noemen we de”retentiefase”. We plaatsen meestal twee spalkjes achter de boven- en ondertanden om verschuiving te voorkomen. Ook kan het zijn dat je ’s nachts nog een doorzichtig kapje moet dragen om alles in de juiste positie te houden.